Jak správně skladovat plechy

Balíky plechu musí být řádně podloženy a uloženy v podélném směru mírně šikmo, aby event. proniklá
voda či vzniklý kondenzát mohly odtékat.

Při uložení na volném prostranství je vhodné přikrýt balíky plechů plachtou, která chrání plechy před
deštěm, avšak nesmí být vzduchotěsná. Umělohmotná folie není příliš vhodná, je nutné, aby plachty byly
na koncích balíků otevřené. Při skladování balíků plechů na delší období je nutné uložit j pod střechou a
zabránit tak průniku vody do balíků, vzniku kondenzátu a event. mechanickému poškození.
Za škody vzniklé neodborným uskladněním balíků plechů nepřebírá výrobce odpovědnost.